cywiński okulistyka logo
wyślij: rejestracja@solcho.pl
zadzwoń: 516 896 929

BADANIA DIAGNOSTYCZNE, wg kolejności alfabetycznej


I-Trace,

Jedno z najnowszuych urządezeń w naszym Ośrodku, i na obecną chwilę jedyne w Polsce. Połączenie aberrometru z topografią rogówki , refraktometrią, urządzeniem informującym o tym czy w oku jest zachoweana akomodacja, pozwala na bardzo wnikliwą ocenę stanu poszczególnych struktur gałki ocznej. W naszym Ośrodku wykorzystywany jest w kwalifikacji do wszczepu scozewek klasy premium (czyli tych których pacjenci nie uzyskają żadnym państwowym polskim szpitalu). Urządzenie pozwala także na ocenę jakości widzenia po wszczepie soczewki sztucznej do oka, szczególnie w sytuacji gdy pacjent jest niezadowolony z jakości widzenia.
Badanie pozwala uzyskać odpowiedź na kilka pytań:

 

  • czy pacjent kwalifikuje się do wszczepu soczewek klasy premium tj. soczewek dwuogniskowych lub wieloogniskowych.
  • pozwala ocenić stan zmętnienia soczewki oka.
  • pozwala ustalić przyczynę zaburzeń widzenia po wykonanym wcześniej zabiegu wszczepu soczewki sztucznej.
  • pozwala na ocenę ustawienia soczewki torycznej w oku, względem osi astygmatyzmu rogówkowego
  • pozwala na analizę stanu soczewki pacjenta pod względem obecności wrodzonej dysfunkcji soczewki

Angiografia fluoresceinowa

Należy do tzw. inwazyjnych metod wykorzystywanych w diagnostyce oka. Inwazyjność badania wynika z potrzeby podania barwnika (fluoresceiny) do krwioobiegu pacjenta. Angiografia pozwala ocenić obecność oraz stan szczelności naczyń tętniczych i żylnych lub też jego brak, co ma nieocenione znaczenie diagnostyczne we wszystkich schorzeniach, w których choroba zajmuje naczynia. Cukrzyca, stany zapalne, zwyrodnienia siatkówki wymagają diagnostyki z użyciem angiografii, co stanowi standard diagnostyczno-leczniczy uznany przez większość okulistów na świecie.

Angio-OCT

Zaawansowa forma badnia OCT czyli Optycznej Tomografii Oka, dająca możliwość pokazania naczyń, obecnych w obrębie gałki ocznej. W przeciwieństwie do badania angiografii fluoresceinowej nie wymaga stosowania barwnika, jest więc metodą nieinwazyjną. Najcześciej stosowane w  diagnostyce AMD, cukrzycy oraz guzów błony naczyniowej.

Elektroretinogram

Badania czynności elektrycznej siatkówki dające obiektywną ocenę co do funkcjonowania tej części oka. Stosowane w szeroko pojętej diagnostyce zwyrodnień siatkówki, zarówno dotyczących plamki (miejsca odpowiedzialnego za ostre widzenie) oraz zmian obwodowych siatkówki. 

Fotografia barwna dna oka wykonana bez potrzeby rozszerzenia źrenicy

Światowy, ale jeszcze nie polski standard pozwalający na utrwalanie w formie barwnej fotografii najważniejszych elementów wnętrza oka tj. nerwu wzrokowego oraz części siatkówki odpowiedzialnej za najlepsze widzenie tj. plamki oka. Fotografia wnętrza oka to niedroga metoda obrazująca stan wnętrza oka. Pozwala monitorować postępu wielu chorób w tym jaskry (ocena nerwu wzrokowego) oraz schorzeń plamki (zwyrodnienie siatkówki, obrzęk plamki itp.).

 

Ocena stanu widzenia obuocznego oraz wielkości kąta zeza

Powyższe informacje można uzyskać wykonując badanie na synoptoforze. Urządzenie to pozwala na dokładną ocenę stanu widzenia obuocznego, praktycznie w każdym wieku. Dodatkowo wykonując badania na synoptoforze możemy stwierdzić czy istnieje zez ukryty oraz ocenić wielkość kąta zeza. Badanie z zastosowanie synoptoforu jest przydatne zarówno w diagnostyce jak i leczeniu, zeza, niedowidzenia (ćwiczenia pleoptyczne) oraz zaburzeń, braku jednoczesnego widzenia obuocznego (ćwiczenia ortoptyczne).

OCT - Optyczna Koherentna Tomografia

Badanie pozwalające na uwidocznienie niewidocznych "gołym okiem" elementów tworzących mikrostruktury oka, w tym poszczególnych elementów siatkówki (siatkówka- "błona światłoczuła" biorąca udział w procesie widzenia) oraz powierzchni przylegających do siatkówki tj. ciała szklistego i błony naczyniowej, a także rogówki oraz innych struktur oka. Wynik badania OCT można porównać do wyniku badania z użyciem mikroskopu. Tak jak tomografia głowy, OCT jest przydatne w diagnostyce, ocenie efektów leczenia, a nieinwazyjność badania pozwala w łatwy i szybki sposób wykonać zdjęcie wybranej struktury oka. OCT jest badaniem uznanym za standard diagnostyki oka.

Pachymetria - badanie grubości rogówki wraz z uwidocznień komórek warstwy śródbłonka

Badanie wykorzystywane w nowoczesnej diagnostyce i leczeniu jaskry, chorób rogówki a także niezbędne w kwalifikacji do chirurgii soczewki (w tym zaćmy). Badania pokazuje wartości grubość rogówki oraz stan komórek śródbłonka. 

Pole widzenia

Metoda wykorzystywana w diagnostyce okulistycznej i neurologicznej, zarówno do oceny funkcji siatkówki jak i uszkodzeń nerwu wzrokowego i/lub układu nerwowego (mózgu). Z uwagi na zastosowane parmetry samego badania, pole widzenia pozwala na ocenę zakresu ewentualnych uszkodzeń oraz stopnia ich zaawansowania. Badanie niezbędne w celu oceny zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Refraktometria

W przypadku urządzenia, którym dysponujemy, oprócz pokazania obiektywnej, całkowitej wady oka (w przypadku wcześniejszego poszerzenia źrenic), urządzenie pozwala dodatkowo na ocen kontrastowości oraz wykonanie testu olśnienia.

Synoptofor

Urządzenie mające szerokie zastosowanie w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń widzenia, w tym niedowidzenia, widzenia obuocznego, oceny wielkości kątów zeza, zakresu fuzji i percepcji

Topografia rogówki

Badanie pozwalające na ocenę stanu powierzchni przedniej oka, czyli rogówki stosowane zarówno w diagnostyce jak i śledzeniu efektów leczenia. Pozwala min. na ocenę wielkości astygmatyzmu rogówkowego, jego wielkości oraz rodzaju, w tym także stożka rogówki.

Wzrokowe potencjały wywołane (VEP)

Badanie pozwalające na ocenę odpowiedzi bio elektrycznj ze strony nerwu wzrokowego, mające zastosowanie nie tylko w diagnostyce ale także śledzeniu efektów leczenia, głównie w przypadku podejrzenia zmian zapalnych oraz zanikowych nerwu wzrokowego.

Elektroretinografia (ERG)

Badanie pozwalające na ocenę funkcji bioelektrycznej siatkówki. Jego wartość jest nieoceniona w przypadku diagnozowania zmian zwyrodnieniowych, dotyczących zarówno plamki jak i obwodu siatkówki. Tego typu zmiany, o charakterze wrodzonym najczęściej ujawniają się w pierwszej-drugiej dekadzie życia. Samo badanie wnętrza oka, nie pozwala na ocenę istniejącej patologii ponieważ nierzadke są one niezauważalne dla oka ludzkiego. 

Ultrsonografia (USG) oraz ultrabiomikroskopia (UBM)

Badania pozwalające na ocenę struktur wewnętrznych oka w przypadku nieprzezierności ośrodków optycznych tj. obecności zmętnienia rogówki lub soczewki lub też w przypadku widocznego krwotoku do wnętrz oka. W przypadku powyższych zmian Badanie USG pozwala na stwierdzenie: czy siatkówka w oku jest przyłożona, czy nie ma odłączenia naczyniówki, czy pojawiło się odłaćzenie ciała szklistego, czy są np połączenia pomiędzy siatkówką a ciałem szklistym (ważne badanie w przyzpadku nawrotowych krwotoków do oka w przebiegu cukrzycy. Badanie to nie ma żadnego znaczenia diagnostycznego gdy oko wypełnione jest olejem silikonowym

Badanie UBM pozwala na diagnostykę, ocenę wielkości zmian, które umiejscowiają się w oku bezpośrednio za tęczówką, a więc w miejscu którego oko ludzkiej nie jest w stanie ocenić. W ten sposób diagnozuje się oczy z podejrzeniem min. guzów ciała rzęskowego, odłączenie naczyniówki, umiejscowienie wszczepów soczewki.