Odwarstwienie siatkówki

Objawy
Odwarstwienie siatkówki często jest poprzedzone poprzez pojawienie się błysków (iskierek) w polu widzenia, narastających w czasie, głównie w przypadku zmiany natężenia oświetlenia (zgaszenie światła, przejście z jasnego do ciemnego pokoju) Objawy towrzyszące to nagłe pojawienie się ruchomych ,ciemnych punktów w polu widzenia, będących najczęściej następstwem krwawienia do wnętrza oka, spowodowanym przez przedarcie siatkówki oraz przerwanie ciągłości jednego z naczyń.  Efektem odwarstwienia siatkówki jest najczęściej ubytek części pola widzenia postrzegany jako „ciemna zasłona i/lub osłabienie ostrości wzroku. Nierzadko oba te objawy występują równocześnie i mają charakter postępujący.

odwarstwienie siatkówki

powyżej: fotografia barwna dna oka : widoczne fałdy odwarstwionej siatkówki


Warto wiedzieć
Odwarstwienie siatkówki nie leczone może doprowadzić do całkowitej utraty widzenia. Leczone zbyt późno doprowadza do nieodwracalnej utraty ostrości widzenia!!, Jeżeli odwarstwienie siatkówki nie obejmuje jeszcze centralnej części siatkówki tj. plamki szybkie wykonanie zabiegu pozwoli zachować to widzenie. Czas wdrożenia leczenia jest bardzo istotny - im szybciej rozpocznie się leczenie odwarstwienia siatkówki tym lepszych efektów pooperacyjnych można się spodziewać!!!!.

Leczenie
Wybór metody leczenia odwarstwienia siatkówki jest uzależniony od wielu czynników tj. czasu trwania schorzenia, zakresu odwarstwienia siatkówki, schorzeń towarzyszących itp. Z uwagi na powyższe, wskazanie najlepszej metody leczniczej w konkretnych przypadkach odwarstwienia siatkówki przekracza ramy tej strony.
Ważne: dotychczas "pokutowało" przekonanie iż w przypadku stwierdzenia odwarstwienia siatkówki, jako pierwszy zabieg, z wyboru zalecano tzw. zabieg zewnątrzgałkowy. W obecnej chwili wybiera sie ten zabieg w leczeniu, który daje najlepsze korzyści dla operowanego. Nie stosuje się już "historycznej" zasady: najpierw operacja zewnątrzgałkowa, a w razie braku korzystnego efektu, jako druga- operacja wewnątrzgałkowa.

 

 Odwarstwienie siatkówki

Nigdy nie lekceważ objawów mogących świadczyć o odwarstwieniu siatkówki. Od szybkości rozpoczęcia leczenia może zależeć dalsze Twoje widzenie!