Leczenie operacyjne

 

Chirurgia rekonstrukcyjna gałki ocznej.


Obejmuje szereg procedur kosmetyczno-chirurgicznych mających na celu nie tylko przywrócenie funkcji widzenia, ale także uzyskanie maksymalnie korzystnego efektu kosmetycznego oka, które doznało urazu. Uszkodzenie oka może dotyczyć wszystkich struktur oka: rogówki, tęczówki, soczewki, a także siatkówki, błony naczyniowej oraz twardówki.

To co najbardziej “rzuca się” w oczy to uszkodzenia rogówki : blizny oraz całkowite jej zbielenie (bielmo). Jeżeli uszkodzenie dotyczy tylko rogówki to, aby przywrócić widzenie można wykonać przeszczep rogówki.

Jeżeli uszkodzenie struktur wewnętrznych oka nie pozwala na przywrócenie widzenia, a oko jest “białe”, wówczas można uzykać jedynie efekt kosmetyczny poprzez zastosowanie np. koloryzujących soczewek kontaktowych.

W przypadku uszkodzenia tęczówki doprowadzającego do całkowitego lub też częściowego jej braku, oko najczęściej łzawi oraz reaguje znacznym światłowstrętem. Ubytki tęczówki,bez uszkodzenia soczewki własnej można korygować poprzez zastosowanie soczewek kontaktowych tzw. protetycznych, pokrywających ubytki tęczówki i jednocześnie działających jak przesłona.

prosthetic_colored_contacts_a

 

poniżej: oko prawe: widoczne całkowite zbielenie rogówki

soczewka_protetyczna

powyżej: oko prawe: korzystny efek kosmetyczny po zastosowaniu nagałkowej soczewki protetycznej.

 

Po przebyciu ciężkich urazów oka uszkodzenie doprowadza do zniszczenia soczewki własnej oraz może spowodować częściową lub całkowitą utratę tęczówki. Tak złożone ubytki można korygować poprzez wszczepienie soczewki sztucznej wewnątrzgałkowej, posiadającej dodatkowo rysunek tęczówki oraz zaznaczoną źrenicę (np soczewka irismatch firmy Morcher, www.morcher.com , patrz: Morcher Implants). Kolor tęczówki oraz wielkość źrenicy dobiera się indywidualnie, zgodnie z kolorem i średnią wielkością źrenicy drugiego oka. Zmiany pourazowe w obrębie oka, takie jak krwotok do wnętrza oka czy też odwarstwienie siatkówki wymagają leczenia chirurgicznego, głównie zabiegów witrektomii.

 

Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji


Jako pacjent, u którego stwierdzono zaćmę Stajesz przed trudnym wyborem. Jak Chcesz widzieć po operacji usunięcia zaćmy? Zabieg Możesz wykonać w ośrodku państwowym, gdzie z uwagi na ograniczenia finansowe Otrzymasz w trakcie operacji soczewkę tzw jednoogniskową. Po operacji NFZ-towskiej Będziesz musiał nosić okulary do czytania lub chodzenia, a jeżeli Masz astygmatyzm to aby widzieć dobrze Będziesz zmuszony chodzić i czytać w okularach do końca życia. NFZ nie przewiduje dopłat do lepszej jakości soczewek. Jeżeli Jesteś pacjentem wymagającym i Chciałbyś widzieć dobrze daleko i do czytania Musisz wybrać zabieg w ośrodku prywatnym. Jako Ośrodek nie posiadający umowy z NFZ nie jesteśmy ograniczeni finansowo. Naszym pacjentom proponujemy soczewki, które dają najlepszy efekt pooperacyjny, a więc dobre widzenie do dali i do czytania - bez potrzeby noszenia okularów. Nawet pacjenci ze stwierdzonym astygmatyzmem nie muszą już nosić okularów po operacji usunięcia zaćmy. 

Refrakcyjne usunięcie soczewki własnej.


Jeżeli Musisz nosić okuary do chodzenia i do czytania, a więc Masz wadę nadwzroczności, krótkowzroczności, astygmatyzmu, nie masz jeszcze stwierdzonej zaćmy, a Chcesz się pozbyć okularów, Możesz zdecydować się na zabieg chirurgicznej wymiany soczewki. W trakcie  operacji soczewkę własną oka zastępujemy taką soczewką, któ®a pozwala na dobre widzenie bez okularów. Jednym z warunków wszczepu takiej soczewki jest utrata zdolności akomodacyjnych oka.


Witrektomia

Zabieg chirurgiczny w trakcie którego, śródooperacyjnie wprowadza się narzędzia mikrochirurgiczne do wnętrza gałki ocznej i poprzez szereg manipulacji chirurgicznych stara się uzyskać efekt naprawy lub też usunięcia stanu chorobowego, z powodu którego dana osoba została zakwalifikowana do operacji. Słowo „witrektomia" oznacza usunięcie- wycięcie ciała szklistego tj. galaretowatej substancji wypełniającej największą przestrzeń gałki ocznej- komorę ciała szklistego. W oparciu głównie o tę czynność chirurgiczną dokonuje się niezbędnych „napraw" w chorym oku.

Witrektomia to często zabieg ostatniej szansy na poprawę widzenia a w wielu schorzeniach jedyna skuteczna metoda lecznicza.

Obecnie zabiegi witrektomii najczęściej wykonywane są w poniższych stanach chorobowych:

1. Wylewy krwi do wnętrza oka, będące powikłaniem chorób ogólnoustrojowych, głównie cukrzycy, niedokrwistości a także urazów oka.

2. Choroby siatkówki:

- odwarstwienie siatkówki,

- niedrożność naczyń siatkówki,

- otwory siatkówki (w tym otwór w plamce),

- błony przed i podsiatkówkowe,

- krwotoki podsiatkówkowe,

- niektóre zmiany powstające w następstwie zwyrodnienia siatkówki związanego z wiekiem i inne.

  1. 3. Urazy gałki ocznej oraz stany pourazowe oka, także z obecnością ciała obcego we wnętrzu oka.


4. Powikłania wcześniej wykonanych zabiegów na oku: stany zapalne, krwotoki, jaskra następowa i inne

5. Inne zmiany patologiczne w ciele szklistym: stany zapalne i pozapalne doprowadzające do znacznego pogorszenia widzenia

W trakcie zabiegu wykonuje się 3-4 linijne wejścia w twardówce (warstwie tworzącej ścianę gałki ocznej) o długości od 0.5 do 1.0mm, przez które wprowadza się do oka narzędzia chirurgiczne i substancje niezbędne podczas wykonywanego zabiegu.

Po wycięciu ciała szklistego, w zależności od przyczyny operacji, stanu miejscowego oka operowanego oraz prognoz pooperacyjnych, gałkę oczną wypełnia się jedną z poniższych substancji:

- Jałowy płyn o odpowiednim składzie chemicznym, który samoistnie ulega wymianie na płyn produkowany przez struktury wydzielnicze oka;

- Jałowe powietrze lub mieszaninę gazów rozprężających (SF6, C3F8 itp.), które również ulegają stopniowej wymianie na płyn wewnątrzgałkowy. Podanie mieszaniny gazu rozprężającego powoduje znacznego stopnia upośledzenie widzenia (nawet do poziomu rozróżniania ruchów ręki przed okiem), trwające od kilku dni do kilku tygodni (w zależności od zastosowanej mieszaniny gazu). Upośledzenie widzenia ma charakter przemijający. Podanie gazu lub powietrza wiąże się też z potrzebą utrzymywania przez pacjenta odpowiedniej pozycji, zalecanej przez lekarza.

Nie zastosowanie się do zaleceń lekarskich może doprowadzić do powikłań pooperacyjnych oraz do nie uzyskania zamierzonego efektu leczniczego.

Obecność gazu rozprężającego w oku powoduje iż pacjenci nie mogą podróżować samolotem, z uwagi na możliwość znacznego rozprężenia się gazu, a w konsekwencji wzrostu ciśnienia śródgałkowego, co może nawet doprowadzić do pęknięcia operowanej gałki ocznej;

- Olej silikonowy (który nie ulega wymianie na płyn). Podanie oleju silikonowego do wnętrza oka powoduje własności optycznych oka, co oznacza, iż pacjent wymaga dodatkowej korekcji. Czasami różnica korekcji obu oczu jest na tyle duża, iż nie można dobrać odpowiedniej korekcji okularowej na okres obecności oleju silikonowego w oku. W niektórych przypadkach można założyć soczewkę kontaktową na operowane oko.

Witrektomia tylna, jak każdy inny zabieg może być powikłana szeregiem niekorzystnych następstw, przy czym przedoperacyjny stan oka zakwalifikowanego do operacji ma także wpływ na pojawienie się ewentualnych powikłań.

Najczęściej obserwowane powikłania to:

- Pooperacyjny, czasowy wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego

- Odwarstwienie siatkówki

- Przejściowe stany zapalne oka

- Krwotoki do wnętrza oka

- Postęp zmętnienia soczewki (w przypadku zabiegów z podaniem gazu rozprężającego szybszy postęp zmętnienia soczewki obserwowany jest w każdym operowanym przypadku)

- Inne (nieszczelność rany pooperacyjnej), itd.

W niektórych, bardziej skomplikowanych przypadkach (zwłaszcza w odwarstwieniu siatkówki lub cukrzycy) zdarza się, że zabieg witrektomii trzeba powtórzyć.

U części operowanych osób, aby uzyskać zamierzony efekt operacyjnych zbieg witrektomii wykonuje się jednocześnie, w połączeniu z innymi zabiegami, np. usunięciem zaćmy, założeniem opaski lub plomby wgłabiającej ścianę gałki ocznej.

Oczekiwane, korzystne efekty tego typu zabiegu to nie tylko poprawa ostrości i funkcji widzenia, ale także:

- Stabilizacja ostrości widzenia

- Spowolnienie procesu chorobowego uszkadzającego widzenie

- Odtworzenie warunków anatomicznych gałki ocznej (urazy)

- Niedopuszczenie do zaniku gałki ocznej

- Inne.

Pamiętaj: wykonanie zabiegu operacyjnego nie zawsze wiąże się z poprawą funkcji widzenia!